Barn <3 djur = sant

De flesta som är nära barn på ett eller annat sätt känner nog igen sig i uttalandet att många barn har en naturligt positiv känsla för djur. Barn skapar ofta en alldeles särskild relation med djur som ofta får stor betydelse i uppväxten. Detta gäller inte bara levande djur, det går ofta lika bra med favoritgosedjuret eller huvudrollsdjuret i favoritboken eller älsklingsfilmen.

 

Djur har oftast en fantastisk dragningskraft på barn och hjälper ofta barn att utveckla en förmåga att kunna tolka kroppspråk och förståelse för andra. Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial REDE och Mini-REDE tar avstamp i styrkan i just den relationen, relationen mellan djur och barn.

 

 

REDE och Mini-REDE – vad, hur och varför

Genom olika djurinriktade övningar får barn chans att utveckla sin empati, sitt tänkande kring livsfrågor samt sin förmåga att uttrycka sig och ta ställning. REDE står för Respekt Empati Djur Etik och det är dessa teman övningarna utgår från. Syftet är att barnen lägger grund för en djur-, natur- och människosyn som bottnar i välvilja, kunskap och respekt.

 

Värdegrundsmaterialet REDE vänder sig till barn i åldrarna sex till tolv år och Mini-REDE är anpassat för barn i förskolan upp till ca sex år. Både REDEs och Mini-REDEs övningar kan du kostnadsfritt ladda ner under fliken "Övningar". De kan även köpas till självkostnadspris i tryckt form.

Ladda ner övningarna

Beställ övningarna

 

 

Underbyggt och utvärderat

REDE och Mini-REDE är framtaget av etolog Kerstin Malm och pedagog Dag Einarsson, i samarbete med representanter från oss som arbetar med REDE. REDE-övningarna och tankarna bakom dem har sin grund i forskning kring empatisk utveckling samt relationen mellan människa och djur. Utöver materialets vetenskapliga grund har REDE även undersökts, både i studentuppsatser samt i utvärdering. Resultaten har visat att REDE har god effekt.

Utvärderingarna hittar du i vår kunskapsrum under Pdf-er.

 

 

Kunskapsrum

Om du är intresserad av att läsa texter kring empatisk utveckling, djurs inverkan på människan, motivationsarbete och andra relaterade områden kan vi varmt rekommendera vårt kunskapsrum. Där finns även de studentarbeten och utvärderingar som gjorts av REDE-övningarna.

Gå till vårt kunskapsrum

Långsiktigt djurskyddsarbete

Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial REDE används som ett långsiktigt djurskyddsarbete.

Detta genom att REDE-övningarna utvecklar barns empatiska förmåga och respektfulla synsätt för både djur, människor och natur.

Ladda ner folder

I den här foldern får du kortfattad information om REDE och Mini-REDE. Ladda ner eller skriv ut och visa dina kollegor.

 

Folderbildny

 

Mini-REDE finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Mini-REDE är ett av Allmänna Arvfondens finansierade projekt. Läs mer om Allmänna Arvsfonden

 

ARV_logo_RGB