Kunskapsrum

Här hittar du förslag på texter av olika slag som rör ämnena empatisk utveckling och djurs inverkan på människan, samt närliggande relevanta ämnen. Presentationsformerna ser olika ut, ibland är det forskningsartiklar, ibland studentuppsatser och ibland populärvetenskap eller skönlitterärt.

 

Texterna kan du hitta antingen i böcker eller genom länkadresser till pdf-filer. I anslutning till varje text hittar du en kortare presentation av författaren och en kortfattad beskrivning av innehållet. Du hittar också tips på hemsidor med innehåll som på något sätt berör REDE-relaterade ämnen.

 

Vi önskar dig mycket glädje i din läsning och kunskapsförkovring!

 

Kunskapsrummet byggdes upp under våren 2013 av Miranda Hedbring.

Saknar du någon text?

Om du saknar någon text du tycker borde finnas med i kunskapsrummet får du gärna kontakta oss! Vi uppskattar också om du meddelar oss om någon länkadress är bruten.