2017-02-22

REDE deltar på Mittlärande-mässan i Sundsvall 21-22 februari

Idag står vi på mässan Mittlärande bland många aktörer inom skola och förskola. Som vanligt lika roligt att få så fin respons för vårt material. Vi har också passat på vara duktiga på sociala medier: Facebook, Instagram och Snapchat!
Hitta och följ oss här Facebook, Instagram och Snapchatnamnet är REDE-Djurskyddet Sverige!