2017-08-01

Månadens REDE-övning: Inställning till småkryp

Inställning till småkryp Varför sticks getingar ibland? Varför är vissa människor rädda för helt ofarliga småkryp som spindlar och tvestjärtar? Den här övningen går ut på att barnen får komma ut i naturen och upptäcka hur småkrypen lever. Efteråt får barnen fundera och diskutera likheten med andra djur för att öka förståelse och få respekt även för små liv i naturen. Du registrerar dig kostnadsfritt och får då tillgång till övningen och hela materialet.